Azymut (as-sumūt, as-simūt(lm), od samt – prosta droga, kierunek, cel) to kąt zawarty między północną częścią południka odniesienia a danym kierunkiem poziomym. Może służyć do orientacji w terenie i do orientowania pomiarów geodezyjnych.

Dla nas Azymut jest symbolem właściwego kierunku działań. O naszej pracy decydują nie tylko kompetencje, ale także empatia i przytomny umysł.

Ciekawostka: przez zachodnią część Stargardu przebiega południk 15° długości geograficznej wschodniej. Jest on podstawą wyznaczania czasu środkowoeuropejskiego w półroczu zimowym.